จังหวะการก้าวเท้าของการเล่นเทนนิส

กีฬาเทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากใครที่สนใจในกีฬาประเภทนี้จะต้องตื่นตัวและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความคล่องแคล่ว ฉับไว ในการเคลื่อนไหวร่างกาย วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ในการเรื่องจังหวะของการก้าวเท้ามาฝากกัน

กติกาที่ใช้ในการทุ่มลูกฟุตบอลในขณะแข่งขัน

การทุ่มลูกฟุตบอลในขณะแข่งขันจะทำก็ต่อเมื่อลูกฟุตบอลหลุดออกนอกของสนามฟุตบอลหรือออกพ้นเส้นขอบสนาม ไม่ว่าการออกจะเป็นการกลิ้งหรือการเตะลอยจากผู้เล่นฝ่ายใดก็ตาม ผู้เล่นของอีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ทุ่ม สำหรับกติกาในการทุ่มฟุตบอลนั้นจะมีดังนี้

ประโยชน์ดีๆ ที่คุณจะได้รับจากการเล่นวอลเลย์บอล    

  ปัจจุบันหลายคนคงรู้จักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดี เพราะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในบ้านเรา นอกจากนี้วอลเล่ย์บอลยังเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เล่นหรือนักกีฬากันอีกด้วย ซึ่งเราพอจะสรุปประโยชน์ของวอลเล่ย์บอลได้ดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล

อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอลมีอะไรบ้าง 1. สนามวอลเลย์บอล ลักษณะสนามต้องมีพื้นที่ราบรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกรีดขวาง ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงเท่านั้น และมีขนาด 9 x 18 รวมถึงต้องมีเขตล้อมรอบสนามที่มีความกว้างไม่น้อยไปกว่า 3 เมตร และเส้นรอบสนามทุกเส้นต้องมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ใช้สีที่ตัดกับสนามที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด

โภชนาการด้านอาหารสำหรับนักกีฬา

อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะกับคนทั่วไปเท่านั้น นักกีฬาก็จำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันควรครบถ้วนและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย

กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำ

กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนแข่งขัน 1. คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีอยู่ประมาณ 5-7 คน โดยมีเลขานุการ 2 คน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องกับกติกา สำหรับเลขานุการมีหน้าที่ในการจดบันทึกการให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่าน