จังหวะการก้าวเท้าของการเล่นเทนนิส

กีฬาเทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากใครที่สนใจในกีฬาประเภทนี้จะต้องตื่นตัวและเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความคล่องแคล่ว ฉับไว ในการเคลื่อนไหวร่างกาย วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ในการเรื่องจังหวะของการก้าวเท้ามาฝากกัน

จังหวะการก้าวเท้า หรือจังหวะการเคลื่อนของเท้า ในการเข้าไปตีเทนนิส จะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไว มีความพร้อมที่จะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา การวางเท้าต้องอยู่ในลักษณะเท้าเป็น โดยการยืนเปิดปลายเท้า ไม่ยืนเต็มเท้าหรือที่เรียกว่าเท้าตายนั่นเอง ผู้เล่นเทนนิสจะต้องตีลูกให้ไกลตัวคู่ต่อสู้ และคู่ต่อสู้ก็จะต้องพยายามตีลูกกลับมาให้ไกลตัวผู้รับให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่เล่นจะต้องเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว และต้องไปถึงที่นั่นก่อนที่ลูกจะตกลงสู่พื้น ซึ่งการเคลื่อนตัวดังกล่าวนั้นผู้รับจะต้องวิ่งไปรับลูกนั่นเอง

การตีลูกที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดจังหวะการตีลูกที่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการเก้าเท้าที่ถูกต้อง  จังหวะการก้าวเท้าจะต้องเริ่มจากท่าเตรียม พร้อมเสมอ ถ้าจะเคลื่อนตัวไปทางด้านขวาให้ใช้เท้าขวาเป็นเท้าหลักในการบิดตัวไปทางขวา แล้วให้ก้าวเท้าซ้ายเป็นเท้านำในการก้าวเท้าเคลื่อนตัว เมื่อหยุดเตรียมพร้อมที่จะตีลูก เท้าซ้ายจะต้องอยู่หน้าเท้าขวาเสมอ แต่ถ้าหากจะเคลื่อนตัวไปทางซ้าย ให้ใช้เท้าซ้ายเป็นเท้าหลักในการบิดตัวไปทางซ้าย แล้วให้ก้าวเท้าขวาเป็นเท้านำในการก้าวเท้าเคลื่อนตัว เมื่อหยุดเตรียมพร้อมที่จะตีลูก เท้าขวาจะอยู่หน้าเท้าซ้ายเสมอ