กติกาที่ใช้ในการทุ่มลูกฟุตบอลในขณะแข่งขัน

การทุ่มลูกฟุตบอลในขณะแข่งขันจะทำก็ต่อเมื่อลูกฟุตบอลหลุดออกนอกของสนามฟุตบอลหรือออกพ้นเส้นขอบสนาม ไม่ว่าการออกจะเป็นการกลิ้งหรือการเตะลอยจากผู้เล่นฝ่ายใดก็ตาม ผู้เล่นของอีกฝ่ายจะมีสิทธิ์ได้เป็นผู้ทุ่ม สำหรับกติกาในการทุ่มฟุตบอลนั้นจะมีดังนี้

1. ลูกฟุตบอลออกนอกสนามที่บริเวณไหนของสนามให้ทุ่มที่บริเวณนั้น

2. เท้าทั้งสองข้างของผู้ทุ่มต้องอยู่ติดพื้นตลอดในขณะทำการทุ่ม

3. ในขณะทุ่มฟุตบอลส่วนหนึ่งส่วนของผู้ทุ่มต้องไม่เกินเข้าไปในสนามและเท้าต้องไม่เหยียบเส้นข้างสนาม

4. ขณะทุ่มมือทั้งสองข้างของผู้ทุ่มจะต้องจับลูกฟุตบอลไว้ที่บริเวณด้านหลังศีรษะ และแขนทั้งสองต้องผ่านศีรษะแล้วทุ่มลูกไปข้างหน้า

5. ในขณะทุ่มสามารถย่อขาลงได้ แต่ห้ามนั่งทุ่มอย่างเด็ดขาด

6. ขณะทุ่มผู้ทุ่มหันหน้าไปทางไหนก็ให้ทุ่มลูกฟุตบอลไปทางด้านนั้น

7. นักกีฬาที่อยู่ในสนามต้องอยู่ห่างจากผู้ทุ่มประมาณ 2 เมตร

8. ในขณะปล่อยมือจากลูกฟุตบอล เท้าและลำตัวของผู้ทุ่มต้องไม่ห่างจากเส้นขอบสนามเกินกว่า 1 เมตร

9. นักกีฬาในสนามที่รับลูกฟุตบอลจากผู้ทุ่ม ไม่ว่ากรณีใดก็แล้วแต่จะไม่ถือเป็นการล้ำหน้า

10. ถ้าผู้ทุ่มทุ่มลูกฟุตบอลคืนให้ผู้รักษาประตู อนุญาตให้ผู้รักษาประตูใช้มือรับลูกได้ แต่ต้องเตะลูกโทษผ่านจุดที่ทุ่มโดยทันที

11. การทุ่มลูกครั้งเดียว และลูกยังไม่ได้สัมผัสนักกีฬาฝ่ายใดจะไม่ถือว่าเป็นการได้ประตู