โภชนาการด้านอาหารสำหรับนักกีฬา

อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะกับคนทั่วไปเท่านั้น นักกีฬาก็จำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวันควรครบถ้วนและพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะมีผลดีต่อการฝึกซ้อม เพราะจะช่วยให้คุณมีแรงพอที่จะฝึกซ้อมได้นานและไม่เหนื่อยง่าย สำหรับโภชนาการที่เหมาะกับนักกีฬาก็อย่างเช่น

1. เลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงต่อความต้องการในแต่ละวัน และสามารถนำไปซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเต็มที่

2. เน้นบริโภคอาหารประเภทโปรตีนให้มากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง สำหรับอาหารประเภทโปรตีนก็อย่างเช่น เนื้อ นม ไข่ เป็นต้น

3. ควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 3 มื้อ ไม่ควรอดมื้อใดมื้อหนึ่ง และควรกินพอประมาณไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม

4. ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองรวมไปถึงของทอดและของที่มีความมันมากๆ เพราะอาหารเหล่านี้มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราประทานเป็นประจำ ยิ่งถ้าในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงไหนที่โรคท้องร่วงระบาด นักกีฬายิ่งต้องระมัดระวังการเลือกรับประทานอาหารมากเป็นพิเศษ

5. ดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำหรือให้ได้อย่างน้อยวันละ 7-8 แก้ว เพราะน้ำก็มีส่วนในการช่วยให้ระบบภายในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ

6. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะนอกจากจะทำลายสุขภาพแล้ว ยังอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมของคุณไม่ดีพออีกด้วย