ประโยชน์ดีๆ ที่คุณจะได้รับจากการเล่นวอลเลย์บอล    

  ปัจจุบันหลายคนคงรู้จักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างดี เพราะเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในบ้านเรา นอกจากนี้วอลเล่ย์บอลยังเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์หลายอย่างแก่ผู้เล่นหรือนักกีฬากันอีกด้วย ซึ่งเราพอจะสรุปประโยชน์ของวอลเล่ย์บอลได้ดังนี้

อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอล

อุปกรณ์ที่ใช้ในกีฬาวอลเลย์บอลมีอะไรบ้าง 1. สนามวอลเลย์บอล ลักษณะสนามต้องมีพื้นที่ราบรวมทั้งต้องไม่มีสิ่งกรีดขวาง ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพียงเท่านั้น และมีขนาด 9 x 18 รวมถึงต้องมีเขตล้อมรอบสนามที่มีความกว้างไม่น้อยไปกว่า 3 เมตร และเส้นรอบสนามทุกเส้นต้องมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ใช้สีที่ตัดกับสนามที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด