กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำ

กติกาทั่วไปในกีฬากระโดดน้ำที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนแข่งขัน 1. คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีอยู่ประมาณ 5-7 คน โดยมีเลขานุการ 2 คน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเรียบร้อยถูกต้องกับกติกา สำหรับเลขานุการมีหน้าที่ในการจดบันทึกการให้คะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่าน